Vänkäripalvelut - nostetta taloustöihin

Avant-vänkäripalvelut

Vänkäripalvelut on perustettu 2011. Tarjoamme kotitalouksille ja kiinteistöhoidon yrityksille maatalouteen liittyviä joustavia palveluratkaisuja. Tarkoituksenamme on helpottaa arjesta selviytymistä, parantaa asumisviihtyisyyttä ja lisätä vapaa-aikaa.

Vuokraamme Avant 635 -pienkuormainta ja sen lisälaitteita pääsääntöisesti Oulun alueella, tarvittaessa konetta voi kysyä kauempaakin. Kuljetuspalvelumme kautta kone toimitetaan työmaalle sovittuna aikana, huollettuna ja valmiina töihin. Avantin ja sen lisävarusteet voit myös itse noutaa varikoltamme Oulusta.

Koneen tai koneen kuljettajineen voit vuokrata päiväksi, viikoksi, kuukaudeksi tai pidemmäksi ajanjaksoksi tarpeesi mukaan. Myös tuntiveloitus on mahdollista. Ammattitaitoinen kuljettajamme hoitaa ruohonleikkuut, kaivurityöt ja vaikka puiden kaatamiset vaivattomasti ympäri vuoden.

Olipa sitten kesä tai talvi, niin ota yhteyttä meihin ja keskustellaan lisää.

 

 

Tee varaus Avant-pienkuormaajasta

Täytä lomakkeeseen omat tietosi, haluttu vuokra-aika, vuokrattava laite,
halutut lisälaitteet pienkuormaajaan ja toimitustapa.
Täytäthän kaikki *-merkityt kohdat.

Etunimi*

Sukunimi*

Osoite*

 

Sähköposti*

Puhelin*

 

Vuokra-aika,
Puunkaato-/ Kantoporausaika*

Vuokrattava laite/
Työtehtävä*

Vuokrattavat lisälaitteet

Sorakauha
Trukkipiikit
Tasoitusritilä
Keräävä ruohonleikkuri
Kaivuri
Tuorerehupihdit
Kantopora
Maapora

Toimitustapa*

Nouto varastolta
Kuljetus
Ei laitevuokrausta

Lisätietoja

Olen lukenut ja hyväksyn vuokrausehdot.*

x

Vuokrausehdot

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen Vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät. Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena Vuokralleantajan varastosta. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, vastaa Vuokralleottaja kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen sovittu. Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa Vuokrakalustoa ilman Vuokralleantajan antamaa suostumusta.

Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan työvuorojen määrän Vuokralleantajalle. Mikäli vuokrattua, normaalisti yksivuorokäyttöön tarkoitettua kalustoa käytetään kaksivuorotyössä, korotetaan em. vuokraa 50 %:lla ja mikäli sitä käytetään kolmivuorotyössä, korotetaan vuokraa 100 %:lla.

Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti yksilöinyt. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto, muottiöljy tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä, puutteellisesta huollosta tai puhdistuksesta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokrakalusto ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu ellei toisin mainittu. Vuokralleottaja vastaa tarvittaessa vuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta. Mikäli Vuokralleantaja suorittaa kaluston kuljetuksen tai lähetyksen Vuokralleottajan lukuun, Vuokralleantajalla on oikeus ottaa kuljetusvakuutus Vuokralleottajan lukuun.

Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta Vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta. Mikäli vuokrattu kalusto antaa aihetta huomautuksiin, on Vuokralleottajan tehtävä siitä välittömästi kirjallinen ilmoitus Vuokralleantajalle.

Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokrakalusto Vuokralleantajalle välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muusta ole kirjallisesti sovittu. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta tai luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle henkilölle ilman Vuokralleantajan kirjallista lupaa. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston puhdistus- ja kunnostuskulut Vuokralleottajalta erikseen.

Vuokralleottaja sitoutuu noudattamaan vuokrasopimuksessa mainittuja tai muutoin ilmoitettuja maksuehtoja. Mikäli vuokralleottaja ei maksa vuokria määräaikana, lasketaan yliajalta 16 %:n vuotuinen korko. Vuokralleottaja ja tämän edustaja vastaavat yhteisvastuullisesti erääntyneistä vuokranmaksuista, viivästyskoroista ja perimiskuluista.

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimisvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-sopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.

Kaikki vuokrausta ja vuokrattua kalustoa koskevat riitaisuudet ratkaistaan Oulun raastuvanoikeudessa. Erääntynyttä vuokramaksua koskeva vaatimus voidaan saattaa myös Vuokralleottajan kotipaikkaa lähinnä olevan kaupungin oikeuden ratkaistavaksi.

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

Veloitusperusteet

Hinnaston kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveroa (Alv 24%)
Vuokra peritään kalenteripäiviltä (30 pv/kk).
Maksuehto 14 pv netto.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Sulje ehdot